ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ - КОРПОРАТИВЕН 180

СКОРОСТ DOWNLOAD

 

 

80 МЕГАБИТА

   
 
СКОРОСТ UPLOAD

 

 

80 МЕГАБИТА

   
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА
БЕЗПЛАТНО ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗПЛАТНО WEB РАДИО
БЕЗПЛАТНИ РЕАЛЕНИ IP АДРЕСИ - 4 БРОЯ БЕЗ ЛИМИТ НА СЕСИИ
БЕЗПЛАТНО ОПТИЧНО ОБОРУДВАНЕ БЕЗ ЛИМИТ НА ТРАФИК
БЕЗПЛАТЕН АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР БЕЗ ЛИМИТ НА МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА
БЕЗПЛАТНА WEB ТЕЛЕВИЗИЯ ( IPTV ) БЕЗ ЛИМИТ НА РАБОТНИ СТАНЦИИ
СИМЕТРИЧНА СКОРОСТ DDNS ЗАПИС ОТ ВИД CLIENT.NEWAGENETWORX.NET
 

ЦЕНТА С ДОГОВОР ЗА 12 МЕСЕЦА

 

 

180 ЛЕВА / МЕСЕЦ

   
 
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР

 

 

180 ЛЕВА / МЕСЕЦ

   
 

 

 

 

 

 

 

NEW AGE NETWORKS WEB STUDIO | All Rights Reserved © 2003 - 2012

Copyright by NEW AGE NETWORKS Ltd.